preskoči na sadržaj

Osnovna škola Veruda Pula

 > O školi  > Knjižnica
Knjižnica

Naziv knjižnice:    Knjižnica i čitaonica OŠ Veruda

Adresa:                 Banovčeva 27, 52100 Pula

Tel./mob.:             052544410 ; mob. 0993127846

e-mail škole          ured@os-veruda-pu.skole.hr

online katalog:     http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=1137

 

Radno vrijeme:   od ponedjeljka do petka 8.00-14.00

 

Knjižničarka:           Višnja Grgorinić

Stručna sprema:     VSS

Zvanje:                    Prof. i dipl. knjižničarka

e-mail:                     visnja.grgorinic@pu.t-com.hr

Mob.:                       0993127846

Vodič po knjižnici – općenite informacije o knjižnici

Knjižnica je smještena na prvom katu. Prostor je vrlo ugodan i prozračan s optimalnim osvjetljenjem.

Prostor                                      65m2

Broj čitaoničkih mjesta               12

Broj računala                             1 (za knjižničara)

Knjižnični softver                       Metelwin

Broj knjiga                                7246

Broj svezaka časopisa                207

Elektronička i AV građa              182

 

USLUGE  KNJIŽNICE

Korištenje knjižnične građe

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti svi učenici, učitelji (nastavnici) i stručni suradnici te ostali radnici Škole. Svakom korisniku usluga knjižnica izdaje odgovarajuću člansku iskaznicu. Za sve korisnike članstvo u školskoj knjižnici je besplatno. Korisnici su dužni izvijestiti knjižničara o svakoj promjeni prebivališta ili boravišta, odnosno o promjeni osobnih podataka. Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećivanja.

 

Posudba knjižnične građe

Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi:

  • Odjednom 2 ( dvije) knjige na vrijeme od 14 (četrnaest) dana
  • Odjednom 1 broj časopisa na vrijeme od 5 (pet) dana
  • 1 (jedan) primjerak dokumentacijskog materijala na vrijeme od 2 (dva) dana

Izvan prostorija knjižnice ne mogu se posuditi priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi i sl.

Ako je potražnja za nekom knjižničnom građom povećana, knjižničar je ovlašten prigodom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja.

Vraćanje knjižnične građe

Korisnici su posuđenu knjižničnu građu dužni pravodobno vratiti. Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.

Ako je posuđeni primjerak knjižnične građe oštećen toliko da se više ne može koristiti ili je uništen odnosno izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je posudio ili drugi primjerak  u visini cijene posuđenog primjerka.

 

ONLINE KATALOZI

Osim fonda koji knjižnica fizički posjeduje, imamo online katalog  koji je dostupan putem mrežne stranice naše knjižnice.

  • Katalog vlastite knjižnične građe

Knjižnica OŠ Veruda Pula

http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=1137

 

AKTIVNOSTI

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA

Školska knjižnica provodi organizirano i sistematsko UPOZNAVANJE učenika s knjižnom građom i razvija NAVIKE korištenja školske knjižnice te sustavno upućuje učenike u služenje svim izvorima znanja. Upoznavanje knjižne građe, časopisa, referentne zbirke. Neposredna pedagoška pomoć učenicima pri izboru građe u knjižnici ; pomoć učenicima u obradi zadanih tema ili referata, citiranje biografskih podataka i poštivanje autorskih prava. Pomoć učenicima u izradi edukativnih plakata i postera. POSUDBA lektire, beletristike, stručnih i popularno-znanstvenih knjiga i periodike. Pedagoška pomoć učenicima u izboru knjižne građe za učenje i razvijanje intelektualnih sposobnosti. Promicanje i poboljšanje ČITALAČKE PISMENOSTI učenika. Sustavno PODUČAVANJE, savjetovanje i pomoć učenicima u samostalnom radu, učenju i služenju izvorima znanja kao putokaz za cjeloživotno učenje.

 

STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST

PLANIRANJE – organizacija i vođenje rada u knjižnici. Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, izrada godišnjeg plana rada knjižnice i plana kulturnih aktivnosti knjižnice u suradnji s učiteljima hrvatskoga jezika i drugim aktivnostima škole. NABAVA vođenje pravilne i sustavne nabavne politike knjižne i neknjižne građe, te periodike u školskoj knjižnici, izrada plana nabava za lektirne naslove, referentnu zbirku te novu stručnu, psihološku i metodičko- pedagošku literaturu. Praćenje novije stručne literature. OBRADA GRAĐE – tehnička i stručna obrada knjižne građe i  neknjižne građe ( audiovizualna publikacija, elektronička građa) : inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija i kompjutorska obrada, narudžba. STATISTIKA i BROJČANI POKAZATELJI  - izrada statističkih pregleda o korištenju knjižnične građe u knjižnici: razredna posudba i godišnji pregledi posudbe. IZVJEŠĆA o provedbi revizije, otpisa i inventure knjižne građe, te izvješća o stanju i vrijednosti fonda školske knjižnice – godišnja u suradnji s računovođom škole. ZAŠTITA GRAĐE – pravilan smještaj, zaštita i čuvanje knjižnične građe na policama i vitrinama u prostoru knjižnice.

 

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŽNICE

Planiranje i programiranje kulturnih aktivnosti i sadržaja te izrada godišnjeg plana kulturnih aktivnosti knjižnice kroz školsku godinu. Pripremanje i postavljanje tematskih izložbi u skladu s odgojnim i obrazovnim programima škole. Organiziranje književnih susreta, predavanja. Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture, kao i značajnih osoba. Uređenje i obogaćivanje prostora knjižnice i čitaonice, panoa, plakatima, te stvaranje vizualnog i estetskog ozračja u prostoru knjižnice. Izrada i čuvanje ZAVIČAJNE ZBIRKE škole, koordinacija i suradnja s čimbenicima kulturnog i javnog života u lokalnoj zajednici. Suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, galerijama, knjižnicama grada Pule.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Praćenje i čitanje knjižne građe ( stručnih knjiga, pedagoško-psihološke literature, beletristike i časopisa). Praćenje literature s područja knjižničarstva. Suradnja s nakladničkim kućama u svezi novih izdanja udžbenika, priručnika i stručne literature za potrebe učenika i nastavnika škole. Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH, Matičnom službom za školske knjižnice. Usavršavanje za računalnu obradu građe u knjižnici i primjena programa MetelWin za obradu građe i knjižnično poslovanje.

 

SURADNJA S RAVNATELJEM, NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE

Suradnja s ravnateljem škole u svezi poboljšanja uvjeta rada u školskoj knjižnici, nabava opreme i pomagala. Suradnja s nastavnicima svih nastavnih područja u svezi nabave stručne literature, priručnika, periodike. Suradnja u svezi nabave neknjižne građe za potrebe nastave. Suradnja s nastavnicima u svezi provedbe kulturnih aktivnosti i događanja u našoj školi : predavanja, susreti, gostovanja, predstave, izložbe. Priprema i odabir literature za izvođenje nastavnih sadržaja i nabava lektirnih naslova za hrvatski jezik i strane jezike. Suradnja s razrednicima svih razrednih odjela tijekom školske godine. Suradnja s ravnateljem i razrednicima u svezi odabira i nabave knjiga za nagrade najboljim učenicima na kraju školske godine. Suradnja s ravnateljem, pedagoginjom, psihologinjom, tajnikom škole ( novi djelatnici i učenici, dugovanja). Suradnja s računovođom škole u svezi nabave knjižničnog fonda i opreme: godišnje izvješće o stanju fonda. Sjednice Razrednog i Učiteljskog  vijeća.

 

KNJIŽNIČNA GRAĐA

Knjižnična građa je sva građa koja se nalazi u knjižnici sa svrhom da se posuđuje ili koristi za potrebe čitanja, učenja, istraživanja…

 

 

 

 

 

  Lektirni naslovi u knjiznici po razredima.docx


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
E_bonton

E_bonton

e-Dnevnik
Covid 19 - informacije
Lista linkova je prazna
Foto/video galerija

ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

Klikom na LOGO možete detaljnije pogledati sve o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je i naša škola uključena.


 

ERASMUS +

Droga - brošura

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Grad Pula

Red button - MUP

 

ACES

CMS za škole logo
Osnovna škola Veruda Pula / Banovčeva 27, HR-52100 Pula / os-veruda-pu.skole.hr / ured@os-veruda-pu.skole.hr
preskoči na navigaciju